Wie waren we

Wie waren we

STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT) was een vereniging van gebruikers van educatieve Open Source Softeware die:
  • een compleet website- en server-client systeem beheerden dat leerlingen, leerkrachten, ICT'ers, directie, bestuur en ouders veiligheid, gemak en flexibiliteit bood,
  • leerlingen de kans bood ICT te leren,
  • zelf bepaalden hoe ICT in het onderwijs werd ingezet,
  • geld overhielden om aan onderwijs te besteden,
  • zelf beschikten over hun ICT-investeringen,
  • lage onderhoud- en beheerskosten hadden,
  • zelf bepaalden of ze van de uitstekende helpdesk gebruik wilden maken,
  • mede-eigenaar en beheerder van oerdegelijke software waren,
  • invloed hadden op de ontwikkeling van nieuwe features.
Nadere informatie vindt u op Website@School en http://serveropschool.nl.

Opheffing

De Algemene Vergadering van de Vereniging STRICT heeft op 13 februari 2017 besloten de Vereniging STRICT op te heffen bij gebrek aan toekomstperspectief.

De liquidatie is uiteindelijk in december 2019 afgerond. De vereniging is uitgeschreven uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Per 31 december 2019 heeft Vereniging STRICT ook niet langer de ANBI-status. De bankrekening is in januari 2020 opgeheven.