Projecten

Projecten

Veel Open Source projecten zijn het werk van vrijwilligers. Deze projecten hebben geen legale status, hebben niet of nauwelijks financiële middelen en hebben geen mogelijkheden tot het verwerven en beheren ervan. STRICT wil deze initiatieven onder stricte voorwaarden steunen. Dit houdt in dat STRICT als ontvanger van donaties, susbsidies, etc. voor projecten optreedt en administratieve en programmatische ondersteuning biedt. Daarnaast ziet STRICT toe op de voortgang en controleert de kwaliteit van geleverd werk.
STRICT biedt deze hulp kosteloos aan, maar alleen voor educatieve OS/OSS/GPL [*] projecten.

Tussen 2007 en 2019 heeft STRICT voor verschillende projecten tezamen ongeveer € 60.000 ontvangen en uitgegeven.

[*] Open Standaarden, Open Source Software, General Public License.