Doelen

De vereniging STRICT had twee kerndoelen:

  • Het beheren en onderhouden van een server-client systeem dat de aangesloten scholen gebruiken.
  • Het beheren van een fonds waarvan uit de opbrengsten educatieve Open Source Software ontwikkeld kan worden.

Praktisch gezien hield één en ander in:

Voor de eerste doelstelling:

  • Een samenwerkingsverband van scholen die een ICT omgeving hebben, informatie uitwisselen, gezamenlijk problemen oplossen, kosten delen en besparen, samenwerken op technisch en inhoudelijk gebied, van elkaar leren en nog veel meer. De basis van dit alles is vrijheid en onafhankelijkheid; van leveranciers, van merken, van wurgcontracten, van vendor lock-in en meer van dat soort ICT beperkende zaken in het onderwijs.
  • Het samen bepalen wat nodig is om ons gezamenlijk ontwikkelde software te verbeteren en de kosten daarvan gezamenlijk te dragen. Een oud concept dat teruggaat op de 'werktuigcoöperaties' van de voor- vorige eeuw.
  • Een vorm van beheer van server en computers op basisscholen. Door slimme installatie- en beheertechnieken kunnen basisscholen snel, goedkoop en veilig werken.

De tweede doelstelling hield in:

  • Donaties voor educatieve OSS/GPL projecten kunnen, onder voorwaarden, aan STRICT gedaan worden.
  • STRICT beheert voor de projecten de donaties en keert ze, onder de eerder vermelde voorwaarden, uit aan de desbetreffende projecten.