Klik op het ANBI logo voor onze gegevens

Beleidsplan 2012-2015

Beleidsplan 2012-2015

Het is enige jaren rustig geweest. In de periode 2010-2012 groede het aantal scholen gestaag. In 2012 viel de Rosa Boekdrukkerschool af toen er een bestuurswisseling plaats vond. Niet langer was stadsdeel 'De Baarsjes' (afd. Onderwijs) het bevoegd gezag, maar het ging over naar een bestuur dat geheel gefocust was op Windowns. Ondanks tevrdenheid van de gebuikers binnen AWBR moeste de drei scholen die met ServerOpSchool werkten overstappen op een ander systeem.

De projecten Edukitty en Met Woorden in de Weer gingen niet door, gelden werden naar het project Site@School V3 overgeheveld met toestemming van de donateurs. Het project DSMS wist een programmeur te vinden in Amerika die wel geld kostte, maar niet naar verwachting leverde. Het contact werd verbroken en de gereserverde gelden werden ook bestemd voor Site@School V3.

Van Site@School naar Website@School

In 2006 werd de ontwikkeing van een nieuw CMS gestart. Aanvankelijk dachten de ontwikkelaars een nieuwe versie onder dezefde naam uit te brengen, maar men koos omstreeks 2010 voor Website@School.
Dankzij donaties van de ontwikkelaars zelf en kleine bvijdragen van indivuduele scholen en particulieren kon het project gestart worden.
Februari 2011 kwam de eerste versie uit: 0.90.0. Daarna volgden de versies elkaar regelmatig op en tot op heden (2014) is het project aan een opmars bezig. Voor nadere details zie de website http://websiteatschool.eu

ServerOpSchool

Nadat wij de overstap van Windows 98 naar Windows XP hadden uitgevoerd, zijn de aangesloten scholen geleidelijk overgestapt op dit systeem.
Rond 2012 werd duidelijk dat de levensduur van Windows XP zou eindigen in april 2014. De leden beraadden zich op de toekomst van ServerOpSchool. Dit is een traag prces.

Ontwikkelingen

We staan in de komende jaren voor keuzes. Steeds meer educatieve toepassingen zijn niet meer als programma beschikbaar, maar als web-based. Dat maakt de noodzaak (dure) Windows systemen te gebruien seeds minder. Gaan we over op Linux? De toekomst zal het uitwijzen.
Het bestuur heeft een plan voor een onderzoek onder de leden uitgezet dat media 2014 moet zijn afgerond. Dit 'ontevredenheidsonderzoek' moet degevens opleveren waaraan ServerOpSchool V2 moet voldoen. Op basis van het onderzoek zullen besluiten worden genomen over de toekomst van ServerOpSchool.