Klik op het ANBI logo voor onze gegevens

Beleid algemeen

Beleid algemeen

Het werk van de instelling

Wij houden ons bezig met het beheren, het up-to-date houden en indien nodig aanpassen van het Open Source Softeare client-server systeem voor het onderwijs 'ServerOpSchool'. Bijvoorbeeld: grote migraties van Windows 98 clients naar Windows XP en mogelijk nu nar Windows 8, update van virusscanners voor de scholen, het (laten) maken van verbeteringen. Daarnaast beheren we een fonds waaruit open Souce toepassingen voor het onderwijs gefinancierd worden. Alles wat we ontwikkelen is kosteloos van het Internet te downloaden.

De manier waarop de instelling geld werft

Schoolbesturen kunnen lid worden van de vereniging door het betalen van een entreegeld. Leden en aangesloten scholen betalen een kleine jaarlijkse contributie. Donateurs betalen een jaarlijkse kleine contributie.
Voor de projecten die de vereniging onder haar hoede heeft, voortvloeiende uit artikel 3, lid 2, door het benaderen van toekomstige donateurs, scholen, instellingen, bedrijven.

Het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogen staat op een lopene rekening en een spaarrekeing. Er is geen contant geld of kas. Voorzitter en penningmeester moeten samen voor uitgaven tekenen. Een volgens onze statuten benoemde kascommissie controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven waarna, bij goedkeuring, de penningmeester gedechargeerd wordt.

De besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen wordt slechts besteed aan in de doelstelling genoemde activiteiten. Praktisch betekent dit dat op dit moment (2013/14) het vermogen besteed wordt aan de projecten ServerOpSchool en Website@School.