Klik op het ANBI logo voor onze gegevens

Gegevens

Gegevens

Vereniging Scholen Tezamen Rijk met ICT
p/a de heer C. F. Engelhard
Noorder IJdijk 107
1023 NT Amsterdam

telefoon (020) 419 74 48
e-mail: info (at) verenigingstrict.nl

KvK Amsterdam: 34257435

TRIODOS Bank:
IBAN: NL11 TRIO 0197 9810 11
Ontvanger: STRICT, Amsterdam
BIC: TRIONL2U