Klik op het ANBI logo voor onze gegevens

ANBI info

 

Informatie voor de Belastingdienst

Per 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst nieuwe voorwaarden aan Algemeen Nut Beogende Instellingen om 'het vertrouwen van het publiek in de filantropische secotor te bevorderen'.

Daar voldoen wij graag aan!  

Naam Scholen Tezamen Rijk met ICT
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer) 817104719
Contactgegevens Vereniging STRICT
Noorder IJdijk 107
1023 NT Amsterdam
Bestuurssamenstelling Voorzitter: vacature
Secretaris: mevrouw K. Abma
Penningmeester: de heer C.F. Engelhard
Beleidsplan Algemeen beleid Beleid_2007-2011 Beleidsplan 2012-2015
Beloningsbeleid Niemand ontvangt enige beloning of vergoeding van kosten voor het werk dat hij/zij doet voor de vereniging.
Doelstelling 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de continuïteit en het aansturen van de functionaliteit van het Open Source Software serversysteem (gelicentieerd onder de General Public License versie twee) ServerAtSchool.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het beheren van een fonds waaruit ontwikkelingskosten van Open Source Software voor scholen bestreden kunnen worden.
Voor een volledig overzicht, zie de statuten)
Verslag activiteiten ALV_2007 ALV_2008 ALV_2009 ALV_2010 ALV_2011 ALV_2012 ALV_2013 ALV_2014 ALV_2015 ALV_2016 ALV_feb_2017 ALV_sep_2017 ALV_2018
Financiële verantwoording 2011 2012 2013 2008-2016 2017